Verkkoneuvottelu

Adobe Connect

Adobe Connect eli AC on verkkokokousympäristö (web-conferencing), jossa voidaan reaaliaikaisesti

  • keskustella ääneen mikrofonien avulla
  • lähettää videota osallistujien web-kameroilla
  • näyttää osallistujille oheismateriaaleja, kuten kuvia, PowerPoint-esityksiä tai videotallenteita
  • kirjoittaa ja tai piirtää reaaliaikaisesti
  • järjestää kyselyitä
  • näyttää sovellusohjelmia, kuten www-sivuilla liikkumista, tai osallistujan työpöydällä tapahtuvia toimintoja.

Reaaliaikaista tapaamista verkkokokousympäristössä kutsutaan istunnoksi. Istunnot voidaan tallentaa, jolloin tallenteesta on myöhemmin mahdollisuus seurata istunnon tapahtumat. 

Osallistujien määrä voi vaihdella pienestä kokousporukasta suureen osallistujajoukkoon. Osallistujien määrä vaikuttaa siihen, kuinka hyvin ympäristön ominaisuuksia voidaan hyödyntää ja millaiset toimintatavat ovat tarkoituksenmukaisia. Lähde

Ohjeistusta löytyy mm. virtuaalivalmentajan blogista sekä Jelpparin ohjeista.